#irpg idleRPG

Küldetések

Küldetés: hogy visszavigyék Iao-Sabao ellopott ereklyéit Velvragh városába, elcsendesítve ezzel a vallásos lázadásokat, amiket elvesztésük okozott

Pillanatnyi cél: [480,415]

1. résztvevő: komike

Pozíció: [480,415]

2. résztvevő: aimee

Pozíció: [480,415]

3. résztvevő: Lord255

Pozíció: [480,357]

4. résztvevő: `_`

Pozíció: [425,415]

A küldetés térképe:

[A résztvevők kékkel, a jelenlegi cél pirossal van jelölve]

Idle RPG küldetés térkép
komike aimee Lord255 `_`