#irpg idleRPG

Küldetések

Küldetés: hogy éljenek a pygmie emberek törzsében, a Jow Botziban, és tanulják meg ősi varázslataikat

Pillanatnyi cél: [325,270]

1. résztvevő: CBY

Pozíció: [161,161]

2. résztvevő: Lord255

Pozíció: [162,162]

3. résztvevő: `_`

Pozíció: [163,163]

4. résztvevő: komike

Pozíció: [162,162]

A küldetés térképe:

[A résztvevők kékkel, a jelenlegi cél pirossal van jelölve]

Idle RPG küldetés térkép
CBY Lord255 `_` komike