#irpg idleRPG

Küldetések

Küldetés: hogy visszavigyék Iao-Sabao ellopott ereklyéit Velvragh városába, elcsendesítve ezzel a vallásos lázadásokat, amiket elvesztésük okozott

Pillanatnyi cél: [325,270]

1. résztvevő: `_`

Pozíció: [386,321]

2. résztvevő: komike

Pozíció: [363,298]

3. résztvevő: wabbit

Pozíció: [393,328]

4. résztvevő: CBY

Pozíció: [382,317]

A küldetés térképe:

[A résztvevők kékkel, a jelenlegi cél pirossal van jelölve]

Idle RPG küldetés térkép
`_` komike wabbit CBY